Esimerkkisovelluksia

Alla esitellään eräitä tuntimittaustiedon avoimen palvelualustan päälle tehtyjä ilmaissovelluksia. Kaikki sovellukset käyttävät palvelualustan avointa rajapintaa, joten samanlaisia sovelluksia voi tehdä helposti kuka tahansa yksityishenkilö tai ohjelmistotalo. Energiayhtiöiden edustajille pyydettäessä maksuton esittely. Ota yhteyttä osoitteeseen info@jatiko.fi. Ks. myös palvelustan API-dokumentaatio.

2

Liittymät kartalla

Valitse kartalta alue ja katso mitä liittymiä ja käyttöpaikkoja se sisältää. Tutustu alueen summatuntisarjaan, maksimitehoon ja muihin tunnuslukuihin haluamaltasi aikaväliltä. selainsovellus

Tutustu
3

Kulutusraportointi

Halutun käyttöpaikan, asiakkaan, liittymän tai muuntopiirin sähkönkäytön raportointi annetulla aikavälillä Google Chart -työkaluille. Vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosiraportit sekä vapaavalintainen aikaväli. selainsovellus

Tutustu
4

Verkkoyhtiön Excel-työkalu

Erittäin monipuolinen Excel-työkalu käyttöpaikkojen, asiakkaiden, liittymien ja muuntopiirien tuntisarjojen käsittelyyn ja analysointiin. Excel-sovellus

5

Windows Phone -raportointi

Kulutustietojen raportointiohjelma Windows Phone -älypuhelimille. Vastaavanlainen sovellus tehtävissä helposti myös iPhone- ja Android-puhelimille. Windows Phone -sovellus

6

Facebook-raportointi

Sovellus raportoi käyttäjälle halutut sähköntiedot Facebookin uutisvirrassa. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen Facebook-tunnistus, eli sovellus ei vaadi käyttäjältä erillistä kirjautumista tietojen hakemiseksi.

3

Sulakepivot-pääsulaketutkimus

Tee massiivinen sähköliittymien pääsulakkeiden ja maksimituntitehojen vertailulaskenta pilvessä ja tarkastele tuloksia monipuolisesti graafisella Pivotviewer-työkalulla. selainsovellus

Tutustu